現在位置:
 1. トップページ >
 2. 健康・福祉・子ども >
 3. 医療 >
 4. 感染症 >
 5. 三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト >
 6.  【COVID-19】Para sa mga dayuhang residente
担当所属:
 1.  県庁の組織一覧  >
 2. 医療保健部  >
 3. 感染症対策課
 • facebook
 • facebook share
 • twitter
 • google plus
 • line

【COVID-19】Para sa mga dayuhang residente

Dito nakasulat ang mga impomasyon na maaaring ituro ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at kakilala. Pinoprotektahan ang iyong kalusugan at ang iyong pamilya at mga kaibigan mula sa impeksyon.
Narito ang mga link sa iba't ibang mga site para sa mga dayuhan. (pumunta sa pahina)

にほんごのページはこのボタンをクリック/タップ
 やさしいにほんご
 

1 Kailangan upang makaiwas sa impeksyon at upang maprotektahan ang buhay at kalusugan

Ipapaalam namin sa inyo ang tungkol sa mga puntos upang maiwasan ang impeksyon at kung paano makakuha ng isang medikal na pagsusuri kapag mayroon kang mga sintomas.
Kung nagpapatakbo ka ng isang tindahan, maaari mo itong mai-print at i-dikit ito sa tindahan.  Huwag mag-atubiling gamitin ito.

「PARA MAPROTEKTAHAN ANG BUHAY AT KALUSUGAN IWASAN ANG IMPEKSYON」(フィリピノ語/Filipino)(pdf:399kb)

2 Upang maiwasan ang impeksyon

(1)Huwag maging masyadong malapit sa tao.

密になっている 距離

職場で会話

(2)Magsuot ng mask hangga't maaari.

 • Gumamit ng mask o panyo kung umubo o bumahing.

マスクマスク(会話)

 

(3)Hugasan ang kamay gamit ang sabon.

 • Kapag pumapasok sa tindahan, disimpektahin ang iyong mga kamay at daliri gamit ang alcohol.

手洗い

 

(4)Huwag kumain ng magkasama sa iisang plato. hatiin ang pagkain sa ibang mga plato bago kumain.

 • Kapag kumakain kasama ng maraming tao,huwag magsalita ng malakas sa malapit.

会食

 

(5)Huwag magtipon tipon sa masikip na lugar.

 • Kapag nagtipon-tipon buksan ang pintuan at bintana ng silid.

換気

 

(6)Huwag gumamit ng parehong sigarilyo at inumin na ginamit ng iba.

煙草の回し吸いペットボトルの回し飲み

 

(7)Kapag nagpunta sa malayo kasama ang mga kaibigan sa iisang sasakyan, magsuot ng mask sa loob ng sasakyan.

 • Kapag nakasakay,palitan ang hangin paminsan-minsan
車(くるま)の乗(の)り合(あ)わせ
 

(8)Kung mayroong lagnat,makipag-ugnayan sa iyong pinapasukang trabaho o paaralan at magpahinga.

 • Huwag makipagkita sa mga kaibigan o lumabas upang maglaro kapag mayroon kang lagnat.
 • Kung mayroon kang lagnat, magsuot ng mask sa bahay upang maiwasan na mahawa ang iyong pamilya

熱がある

 

(9)Kung mataas ang lagnat o may ubo, tumawag sa isang malapit na ospital.

 • Kung hindi maintindihan ang wikang hapon, maaaring makipag-ugnayan sa Mie Foreigner Consultation Support Center (MieCo).
 • Sa pagsusuri(checkup) nagkakahalaga ito ng halos ¥3,000. At Kung walang health insurance ay aabot ito ng ¥9,000
 • Nagkakahalaga ng halos ¥20,000 upang maospital.
 • Kumunsulta sa hospital kung magkano ang halaga na aabutin.

 

3 Kung nahawa ka sa new corona virus 【COVID-19】

(1)Sagutin nang tama ang mga katanungan ng health care center.

 • Ang mga tao sa health care center ay nais na pangalagaan ang iyong kalusugan at ang kalusugan ng iyong pamilya at mga kaibigan.
 • Kapag nahawahan, ang mga tao sa health center ay hindi magagalit.
 

(2)Manatili sa bahay.Huwag lumabas hanggang ma-ospital.

 

(3)Ang pamilya at mga kaibigan ay maaari ring manatili sa bahay nang halos dalawang linggo.

 

Kung naiintindihan ang Japanese, tingnan ang espesyal na website para sa mga bagong impeksyon sa coronavirus sa Mie Prefecture.

https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm

 

Homepage ng Serbisyo ng Impormasyon sa Mie Prefecture「MIE INFO」

URL:https://mieinfo.com/tl/

Ang impormasyon tungkol sa Mie Prefecture ay mayroon pito mga wika kabilang ang dito wika Filipino.

【Impormasyon sa bagong impeksyon sa coronavirus】

URL:https://mieinfo.com/tl/category/coronavirus-tl

Ikinalulugod naming ipaalam sa inyo ang impormasyon mula sa Mie Prefecture tungkol sa bagong impeksyon sa coronavirus.
 

NPO AMDA International Medical Information Center

URL:https://www.amdamedicalcenter.com/

Nagbibigay ng konsultasyong medikal sa telepono at interpreter ng medikal sa telepono. Walang gastos o bayad sa konsulta o interpretasyon.

【Konsultasyong medikal sa telepono】

Nagbibigay kami ng impormasyon sa sistema ng pag-iinspeksyon para sa mga bagong impeksyon sa coronavirus at consultation desk ng rehiyon.

 • 【Mga Oras ng Pagtanggap】Ordinaryong araw: mula 10:00 ng umaga hanggang 16:00 ng hapon, Sabado, Linggo, at holidays: mula 10:00 a.m hanggang 15:00 p.m.
 • 【Numero ng Telephone】03-6233-9266
 

Public Interest Incorporated Foundation Mie International Foundation MIEF

URL:http://www.mief.or.jp/index.html

Nagbibigay kami ng iba't ibang impormasyon para sa mga dayuhan na naninirahan sa Mie Prefecture.
 

Mie Foreigner Consultation Support Center「MieCo」

URL:https://www.miefweb.org/mieco/

Sinusuportahan namin ang iba't ibang mga konsultasyon sa pang-araw-araw na buhay tulad ng trabaho, pangangalagang medikal, kapakanan, panganganak, pagpapalaki ng bata, at edukasyon.

 • 【Mga araw ng Pagtanggap】Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal): mula 9 am hanggang 5 pm
 • 【Numero ng Telephone)】080-3300-8077
 

Tungkol sa bagong impeksyon sa coronavirus ng Ministry of Health, Labor at Welfare

URL:https://www.covid19-info.jp/

Ito ay isang multilingual na site tungkol sa bagong impeksyon sa coronavirus ng Ministry of Health, Labor at Welfare.
Mayroong impormasyon upang maiwasan na makakuha ng isang nakakahawang sakit.
 

Ang impormasyon ng Ministry of Justice sa bagong impeksyon sa coronavirus(COVID-19)

URL:http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html

Ang site ng Ministry of Justice sa mga bagong impeksyon sa coronavirus ay Japanese at English lamang.
Mayroong impormasyon tungkol sa Immigration.
 

Mga hakbang sa Kalihim ng Kabinete laban sa bagong impeksyon sa coronavirus(COVID-19)

URL:https://corona.go.jp/

Ito ay isang multilingual na site tungkol sa bagong impeksyon sa coronavirus ng Kalihim ng Kabinete.
Mayroong patakaran ang gobyerno ng Japan hinggil sa bagong impeksyon sa coronavirus.

【Mga poster ng Kalihim ng Kabinete para sa pag-iwas sa bagong impeksyon sa coronavirus (17 mga wika)】

Maaari mong makita ang mga punto ng pag-iwas sa impeksyon sa mga wika Filipino.

Tagalog:https://corona.go.jp/tl/
 

5 Data ng poster / flyer

Kung nagpapatakbo ng isang tindahan, maaaring huwag mag-atubiling gamitin ito, tulad ng pag-print nito at i-dikit sa tindahan.

(1)Poster

Madaling Japanese na poster (isang side)
やさしい日本語ポスター

I-clik ito upang mag download(pdf:442kb)

Upang Maiwasan ang Impeksyon sa Bagong Coronavirus [COVID-19]
感染しないために

I-clik ito upang mag download(pdf:398kb)

(2)Mga Flyer sa pitong(7)mga wika (magkabilang panig/sides)

Imahe ng flyer (harap at likod)
7か国語・おもて 7か国語・うら

I-clik ito upang mag download(pdf:1,250kb)
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県(みえけん)環境生活部(かんきょうせいかつぶ)
ダイバーシティ社会推進課(しゃかいすいしんか)多文化共生班(たぶんかきょうせいはん)
電話番号(でんわばんごう):059-222-5974 FAX番号(ばんごう):059-222-5984
メールアドレス:tabunka@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000246016